Recykling na czym polega?

Co to jest recykling?

Recykling polega na wielokrotnym wykorzystywaniu materiałów do wytwarzania nowych produktów.

Głównym celem recyklingu jest przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów, zmniejszenie ich szkodliwości dla środowiska oraz oszczędzanie zasobów naturalnych.

W niektórych wypadkach ponowne przetworzenie pozwala również na uzyskanie oszczędności finansowych. Często jednak ponowne przetworzenie motywowane jest przesłankami innymi niż finansowe.

Odzysk surowców i materiałów

Odzysk to wszelkie działania, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub środowiska, a które polegają na wykorzystaniu odpadów. Odzyskaniu może podlegać całość lub tylko część materiałów, substancji lub energii.

Recykling i organizacja odzysku to złożony system, obejmujący pełną organizację obiegu takich materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Gospodarka odpadami

Sprawnie działający system gospodarowania odpadami powinien umożliwiać łatwe pozbycie się odpadów oraz nakładać wysokie kary za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów.

Przykładem może być wprowadzenie opłaty depozytowej za akumulatory. Polega to na tym, że w przypadku zakupu nowego akumulatora ołowiowo - kwasowego, trzeba oddać stary akumulator lub zapłacić kaucję około 35 zł. Obecnie przepis ten dotyczy tylko klientów indywidualnych. Ta niewielka zmiana spowodowała, że w polskich lasach nie znajdziemy już porzuconego beztrosko akumulatora.